Europese Wet op de Privacy (General Data Protection Regulation/ GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 worden alle organisaties geacht te voldoen aan de nieuwe Europese Privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de GDPR (General Data Protection Regulation).

Wat gaat er veranderen? En wat betekent dit voor uw organisatie?

Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacy wetgeving in werking voor alle landen binnen Europese Unie: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de huidige EU-privacyrichtlijnen en hiermee ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die momenteel in Nederland geldt.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen:

Privacy Autoriteiten willen organisaties een boete van maximaal 4% van de wereldwijde omzet opleggen als zij in overtreding zijn. Denk bijvoorbeeld aan het niet veilig opslaan van persoonsgegevens van klanten of het per ongeluk lekken van gevoelige informatie over klanten. Zo’n lek moet verplicht worden gemeld aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving

  • Intern beleid rondom informatiebeveiliging wordt veel belangrijker, zo worden er eisen gesteld als het gaat om interne procedures voor datalekken, verwerkingen van persoonsgegevens en de privacyverklaring van organisaties. Deze verklaring moet inhoudelijk worden aangescherpt en in begrijpelijke taal geschreven zijn.
  • Bedrijven met meer dan 250 medewerkers en die met gevoelige informatie werken zijn verplicht om een ‘Chief Privacy Officer’ (CPO) aan te stellen die toezicht houdt op de privacy zaken binnen het bedrijf. Daarnaast zijn deze organisaties verplicht om een register bij te houden van alle verwerkingen van persoonsgegevens.
Waarom deze verandering?

Volgens de Europese Commissie en het Europees Parlement sluit de huidige wetgeving niet langer aan op de constante veranderingen in de digitale wereld. Om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen garanderen binnen de EU, is deze nieuwe wetgeving aangenomen.

Is deze nieuwe Europese Privacy wetgeving ook op uw bedrijf van toepassing?

Jazeker. Alle organisaties in Nederland, ook het MKB, en binnen de Europese Unie worden geacht hieraan te voldoen. Van organisaties die met gevoelige informatie werken, zoals binnen de zorgsector, met persoonsgegevens, wordt meer geƫist. Ook zal er vanuit de wet hier strenger op worden gehandhaafd.

Uw aandachtspunten zijn:
  • De van toepassing zijnde wetteksten kunt u vrijblijvend downloaden van de website van de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
  • Kijk in hoeverre uw organisatie voldoet of kan voldoen per artikel. Ontbreekt het uw organisatie aan vereiste kennis en/of tijd dan kunt een assessment van een onafhankelijke expert zoals Kamminga Netwerk Services overwegen
    .

INFORMATIE

https://www.linkedin.com/in/willkamminga

Na meer dan 10 jaar bouwen aan de ontwikkeling van ESG tot specialist in de wereld van SSL- en digitale handtekening certificaten, met name PKIoverheid certificaten, heb ik besloten om mijn kennis omtrent de nieuwe Europese Wet op de Privacy als zelfstandige aan te bieden.


Dus, als u behoefte mocht hebben aan mijn meer dan 20 jarige ervaring en mijn specialistische kennis van de nieuwe Europese privacy wetgevingen, aarzel dan niet en neem contact met mij op

Email: info@kamminganetwerkservices.nl

Telefoon: +31620411228